Tips tegen ticketoplichting    >>    Hoe werkt DNA-spray?    >>    Wel of geen VOG?    >>    Maak je smartphone BoefProof

Wat wil je weten?

 

Hoeveel soorten drugs zijn er?

Er zijn heel veel soorten drugs. Deze drugs kun je onderverdelen in harddrugs en softdrugs. Verder kun je ook kijken naar de effecten van verschillende drugs.

Stimulerende middelen. Deze zorgen voor een gevoel dat je meer energie hebt en sneller kunt reageren. Voorbeelden zijn: tabak (hierin zit nicotine) en koffie (hierin zit cafe´ne), maar ook coca´ne en amfetamine (speed) zijn stimulerende middelen.

Verdovende middelen. Deze zorgen ervoor dat je in een slaperige roes komt, je bent minder scherp. Een voorbeeld hiervan is hero´ne.

Bewustzijnsveranderende middelen. Deze be´nvloeden je stemming en waarneming, de wereld om je heen ziet er ineens heel anders uit. Voorbeelden hiervan zijn LSD, paddo's en andere tripmiddelen.
Middelen, die gemengde effecten geven zijn XTC en hasj en weed.

Je bent strafbaar als je drugs bezit, produceert en verhandelt. Dat geldt zowel voor softdrugs als harddrugs. De Opiumwet stelt het gebruik van drugs niet strafbaar. Maar om overlast te voorkomen, kunnen gemeenten in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) opnemen dat drugsgebruik in aangewezen gebieden wel strafbaar is. Op die plekken kun je bijvoorbeeld aangehouden worden als je een joint rookt.

á

Blowverbod verkeersbord