Spring naar content
Dwang & Seks

Is een gedwongen huwelijk strafbaar?

Huwelijksdwang is een aantasting van de mensenrechten.

Huwelijksdwang en gedwongen achterlating in het herkomstland van de ouders is strafbaar. Dat staat in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties, een organisatie waar de meeste landen lid van zijn. Dat recht geldt in Nederland, maar ook in Marokko, Turkije, India, Somaliƫ, Irak, Iran, Afghanistan, Pakistan, Senegal, Ghana, Syriƫ en veel andere landen.

Ben jij het slachtoffer van een gedwongen huwelijk? Kijk dan hier hoe je een noodplan maakt.