Spring naar content
Dwang & Seks

Zijn huwelijksdwang en gedwongen achterlating strafbaar?

In Nederland zijn huwelijksdwang en gedwongen achterlating strafbaar.

Huwelijksdwang is een aantasting van de mensenrechten. Dat staat in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties, een organisatie waar de meeste landen lid van zijn. Dit recht geldt in Nederland, maar ook in Marokko, Turkije, India, Somaliƫ, Irak, Iran, Afghanistan, Pakistan, Senegal, Ghana, Syriƫ en veel andere landen.

Kijk voor meer informatie over dwanghuwelijken op: yourright2choose.nl.