Spring naar content
Dwang & Seks

Wat is Meldknop en wanneer gebruik ik het?

Op het internet kun je allerlei problemen tegenkomen. Zo kun je bijvoorbeeld gepest worden via internet of er kunnen nare foto's of filmpjes van jou worden geplaatst, terwijl je dit niet wilt. Maar denk ook aan discriminatie en hacking. Via Meldknop.nl krijgen jongeren tussen de 11 en 16 jaar informatie en advies om het internetprobleem op te lossen.

Lukt het niet om je probleem zelf op te lossen?

De website en browserbutton van Meldknop biedt jongeren direct informatie en hulp wanneer er iets vervelends gebeurt op internet. Denk aan bijvoorbeeld online pesten, ongewenste seksuele benaderingen en misbruik van foto's. Via Meldknop.nl kunnen jongeren niet alleen informatie krijgen over problemen op internet, je kunt ook per e-mail of telefoon direct hulp inroepen van deskundigen van organisaties als de Kindertelefoon en Pestweb. Bij ernstige gevallen kun je aangifte doen bij de politie.

Anoniem problemen melden

Alle organisaties gaan vertrouwelijk om met vragen van jongeren. Bij sommige organisaties kun je ook anoniem praten of melden, maar dit betekent wel dat zij geen contact met je kunnen opnemen achteraf. Daarom is het soms toch verstandig een e-mailadres (of andere gegevens) achter te laten. Je kunt er zeker van zijn dat zij jouw gegevens nooit verspreiden. Ook zullen ze nooit aan anderen bekend maken dat je iets hebt gemeld.

Download de Meldknop

Jongeren, maar ook ouders, opvoeders en docenten, kunnen de online Meldknop downloaden en in hun internetbrowser plaatsen zodat ze altijd direct contact kunnen maken met de site en de organisaties die meehelpen. Meldknop.nl is een initiatief van Digibewust en het Meldpunt Kinderporno op Internet en wordt gesteund door o.a. de Kindertelefoon, Pestweb, Meldpunt Discriminatie Internet en vraaghetdepolitie.nl.

Hulp per onderwerp

Als je op Meldknop komt, zie je direct de onderwerpen waarover je informatie kunt vinden: pesten, seks, misbruik en lastiggevallen. Word je bijvoorbeeld gepest via social media? Dan klik je op 'pesten'. Je ziet dan diverse onderwerpen die binnen het thema pesten besproken worden. Soms kun je met deze informatie je probleem al zelf oplossen! Als dat niet lukt, dan helpt Meldknop je verder. Je kunt ervoor kiezen om met iemand te praten of een melding te maken van jouw probleem.

Meldknop en vraaghetdepolitie.nl

Vanuit de politie is de jongerenwebsite vraaghetdepolitie.nl gekoppeld aan Meldknop zodat alle vragen binnenkomen op één centraal punt en van daaruit afgehandeld of uitgezet kunnen worden.