Spring naar content
Misdaad & Geweld

Mag ik thuis een videocamera installeren als preventiemiddel tegen inbraak?

Je mag thuis een camera ophangen ter beveiliging van jouw huis/goederen. De camera moet wel gericht zijn op jouw huis, tuin of schuur en niet op het eigendom van anderen.

Ook mag je niet de openbare weg filmen. Dit alles in het kader van de privacybescherming van anderen. Uiteraard is dat allemaal vastgelegd in diverse wetten. Je kunt die beelden als bewijsmateriaal (want rechtmatig verkregen) gebruiken. Op deze website kun je er meer over lezen. 

Cameratoezicht door personen valt in principe niet onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De Autoriteit Persoonsgegevens houdt hier dus ook geen toezicht op. Is een camera wel (deels) gericht op een (deel) van de openbare weg? Of filmt iemand bijvoorbeeld de tuin van de buurman? Dan is de AVG wél van toepassing en houdt de Autoriteit Persoonsgegevens dus ook toezicht.