Spring naar content
Misdaad & Geweld

Wat kan ik doen als ik denk dat iemand met terrorisme bezig is?

Zie je in dit kader iets vreemds, iets dat afwijkt van normaal gedrag, bel dan direct de politie. Kun je het filmen, probeer dit dan onopvallend te doen. Geef je tip/melding aan de wijkagent door of bel de politie op telefoonnummer 0900-8844.

.Je kunt ook op andere manieren in contact komen met de politie:

  •  Via de chat op vraaghetdepolitie.nl op dindag- en donderdagavond tussen 19 en 21 uur.
  • Anoniem via Meld Misdaad Anoniem op telefoonnummer 0800-7000. 
  • Of in een vertrouwelijk gesprek met de politie, bij het Team Criminele Inlichtingen (TCI), telefoonnummer 079-3458 999. Een gesprek met het TCI is vanaf het eerste moment anoniem en strikt vertrouwelijk. Je (contact)gegevens zijn dus alleen bij het TCI bekend, niet bij andere afdelingen van de politie. 

Als je denkt dat iemand aan het radicaliseren is, bel of mail dan met het Familiesteuntpunt Radicalisering. Dat kan telefonisch via 088 – 20 80 080 of via mail: info@familiesteunpunt.nl