Spring naar content
Pesten & Online

Campagne Cybercrime

Misdaad verschuift steeds meer van de fysieke wereld naar de digitale wereld. We kunnen er niet omheen dat cybercrime steeds vaker voorkomt. Cybercrime betekent hetzelfde als computercriminaliteit of cybercriminaliteit. Cybercrimes zijn misdaden die gepleegd worden met een ICT-middel, dus een computer, smartphone, smartwatch of tablet, gericht op een ander ICT-middel. Cybercrimes zoals computervredebreuk (hacken) komen steeds vaker voor. Ook zijn er steeds meer jongeren die cybercrimes plegen. Sommige daders weten niet dat wat ze doen online, strafbaar is. Anderen plegen juist bewust cybercrimes om te kijken hoever ze kunnen gaan of om te laten zien welke skills ze hebben. De impact op slachtoffers èn daders kan enorm zijn, soms met levenslange gevolgen.

Framed

nieuwe versie

De game Framed laat zien dat je ook op een normale schooldag zomaar over de grens kunt gaan van wat online is toegestaan. Elke keuze die je maakt om Anne te helpen kan er toe leiden dat je een cybercrime pleegt. In Framed kunnen de volgende (cyber)crimes zijn gepleegd:

Medeplichtig aan computervredebreuk (hacken)

Door het filmpje met inloggegevens door te sturen stel je iemand anders in staat om computervredebreuk te plegen (te hacken). Je bent dan medeplichtig aan computervredebreuk (hacken). Door het filmpje met inloggegevens (zonder toestemming) vervolgens nog verder te verspreiden bied je anderen ook de gelegenheid om computervredebreuk te plegen (te hacken). Ook dat maakt je medeplichtig aan hacken. Als je het filmpje vervolgens van je eigen telefoon verwijdert om te voorkomen dat een misdrijf kan worden opgespoord, dan maak je je schuldig aan het laten verdwijnen van bewijs. Ook dat is strafbaar.

Computervredebreuk (hacken)

Als je inlogt op het account van iemand anders (in dit geval van de docent) met stiekem verkregen inloggegevens dan maak je je schuldig aan computervredebreuk (hacken). Dit is strafbaar. Dit zelfde geldt wanneer je inlogt op een beveiligd wifi-netwerk met ook stiekem verkregen inloggegevens. Wanneer je ook nog cijfers aanpast of verwijdert heb je nog een extra strafbaar feit gepleegd.

Plagiaat

Het zonder toestemming inleveren van een verslag van iemand anders betekent dat je schuldig bent aan plagiaat. Je hebt het verslag van iemand anders ingeleverd. Dat heb je gedaan zonder toestemming te vragen. Dat is een vorm van fraude en wordt ook wel ‘plagiaat’ genoemd en dat is strafbaar.

Laster

Als je een bericht verspreidt dat in strijd met de waarheid is, dan ben je schuldig aan laster. Het verspreiden van een bericht waarin je iemand bewust zwart maakt, terwijl je weet dat het niet waar is, heet ‘laster’. Hiermee kan je iemand heel erg kwetsen. Daarom is het plegen van laster strafbaar.

Welke straffen kan je krijgen?

In de game heb je een aantal misdrijven gepleegd. Afhankelijk van het aantal misdrijven dat je hebt gepleegd en de ernst daarvan kan aan jou de volgende straf worden opgelegd:

  • Een Halt-straf van maximaal 20 uur met speciale cyberpest/cybercrime modules. Je krijgt bij een Halt-afdoening geen strafblad, maar je moet niet denken dat je er dan gemakkelijk mee weg komt. Halt is een traject dat veel tijd kost. Je krijgt drie gesprekken waarvan een met jouw ouders/verzorgers. Je moet ook diverse leeropdrachten uitvoeren en excuses aanbieden en je kunt nog een aanvullende Halt-werkzaamheden krijgen afhankelijk van jouw leeftijd en het misdrijf dat je hebt gepleegd. Halt is alleen mogelijk als je nog niet eerder met justitie in aanraking bent gekomen of als je nog niet eerder naar Halt bent verwezen. Ook moet je bekennen dat jij het misdrijf hebt gepleegd.
  • Een werkstraf of leerstraf van 30 tot 50 uur. Dat is afhankelijk van het precieze delict dat je hebt gepleegd, jouw leeftijd en persoonlijke omstandigheden zoals recidive.
  • Een werkstraf en/of leerstraf vanaf 40 uur gecombineerd met jeugddetentie. De jeugddetentie is in principe voorwaardelijk, maar kan in zeer ernstige gevallen ook onvoorwaardelijk zijn. Zo nodig kom je onder toezicht te staan van de jeugdreclassering of worden andere voorwaarden opgelegd zoals een internetverbod voor een bepaalde periode.    
  • In alle gevallen is het ook mogelijk dat een of meerdere Hack_Right modules worden ingezet. Meer informatie over Hack_Right vind je op

Wat zijn de consequenties van een strafblad?

Wanneer je wordt veroordeeld voor een misdrijf krijg je altijd een strafblad. Dan kan vervelende gevolgen hebben. Voor bepaalde beroepen of vrijwilligerswerk (bijvoorbeeld op een sportvereniging) moet je een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanvragen. Het zou echt zonde zijn als je door een strafblad jouw droombaan niet zou kunnen krijgen. Wellicht ook goed om te weten is dat het ook gevolgen kan hebben voor reisplannen. Zo wordt om een visum te krijgen voor bijvoorbeeld de Verenigde Staten ook een afschrift van het strafblad opgevraagd. Dus als je dit soort feiten pleegt, is er dikke kans dat je nooit een visum krijgt om naar de Verenigde Staten op vakantie te gaan.

Veilig jouw online skills verder ontwikkelen

Ben jij ook vaak online? Let er dan op dat je geen cybercrimineel wordt. DDoSsen, proberen het wachtwoord van iemand anders te raden of te kraken en zonder toestemming zoeken naar kwetsbaarheden op een website zijn namelijk vaak strafbaar. Er zijn ook veel manieren om hacktalent op een positieve manier in te zetten en cybercriminaliteit juist tegen te gaan en door te leren hoe je systemen beter kunt beveiligen. Er zijn veel websites, programma’s en hackboxen waar je kan hacken in een uitdagende, maar wel veilige spelomgeving. Voorbeelden zijn:

Meer tips zijn van harte welkom!

Meer weten?

Wil je meer weten over wat er strafbaar is online? Kijk dan op

Hier is een YouTube-video ingesloten. Deze kan niet getoond worden omdat u geen cookies accepteert. U kunt de video ook bekijken op http://www.youtube.com/watch?v=xdJNeHCAaAI