Spring naar content
Pesten & Online

Mijn account van Facebook is gehackt. Wat nu?

Is jouw account gehackt? Of ontvang je spam dat via het account van een vriend is gestuurd? Dan kun je dat melden bij Facebook.

Op Facebook vind je tips om te achterhalen of je daadwerkelijk gehackt bent. Als dat het geval is, kun je direct het gehackte account rapporteren bij Facebook. Wil je weten hoe je (beter) je Facebook-account kunt beschermen? Bekijk dan de vraag: 'Hoe kan ik mijn Facebook afschermen/beveiligen?'.

Weet dat je van het hacken van je Facebook-account melding kan maken of aangifte kan doen bij de politie!