Spring naar content
Pesten & Online

Is een Hitlergroet strafbaar?

In artikel 137c van het Wetboek van Strafrecht staat dat discriminatie strafbaar is “indien iemand zich in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding opzettelijk beledigend uitlaat over een groep mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging, hun hetero- of homoseksuele gerichtheid of hun lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap en gestraft wordt met een gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.” Een Hitlergroet, gericht tegen een persoon, in combinatie met uitlatingen, kan een belediging zijn.

Om te beoordelen of een Hitlergroet strafbaar is, wordt de Hitlergroet bekeken op inhoud en de situatie waarin deze uitgevoerd is. Een Hitlergroet uitbrengen alleen als gebaar is niet strafbaar, maar wanneer dit bijvoorbeeld in het openbaar wordt gebracht in combinatie met het roepen van bepaalde leuzen (Heil Hitler, Sieg Heil, Joden weg ermee) of tijdens een herdenking, kan het strafbaar zijn.

Uiteindelijk beslist de rechter of een Hitlergroet strafbaar is.