Spring naar content
Pesten & Online

Wat doet de politie met dreigtweets?

De politie maakt een inschatting over hoe serieus de dreigtweet is. Is het een misplaatste grap, een uiting van frustratie, of een serieuze zaak waarbij de gevolgen van de bedreiging heel groot kunnen zijn voor het slachtoffer of de omgeving?

De politie neemt dreigtweets serieus en gaat over tot opsporing en aanhouding van de persoon die deze verzonden heeft. Na een aanhouding zijn de kosten van politie-inzet voor de verzender van de dreigtweet. Zo maakt de politie duidelijk dat het verspreiden van dreigberichten niet toegestaan is.
Behalve dat de politie dit erg serieus neemt, moet je zelf ook de gevolgen van het versturen van een dreigtweet goed inzien. Het kan dus ernstige gevolgen hebben voor je verdere leven, bijvoorbeeld op je carriere. Lees hier waarom.