Spring naar content
Pesten & Online

Wat kan ik tegen bezemen doen?

Als je foto's ongewenst opduiken in een filmpje op YouTube, kun je YouTube vragen het filmpje te verwijderen.

Bezemen is een strafbaar feit, omdat er sprake kan zijn van smaad en/of laster, belediging of soms zelfs bedreiging of discriminatie. Je kunt hier wat tegen doen:

  • Praat erover met iemand die je vertrouwt. Ook op school kunnen ze je helpen om het pesten op te lossen.
  • Je kunt van bezemen aangifte doen. 
  • Ga hiervoor naar het politiebureau bij jou in de buurt en neem bewijsmateriaal mee. Denk daarbij aan: de URL, gebruikersnaam en de screenshots waarop je laat zien waar en hoe je lastig gevallen wordt. Als je aangifte wilt doen, is het online filmpje belangrijk voor de aangifte en het vervolgonderzoek. (Ook al is het filmpje verwijderd, dan biedt dat geen garantie dat het niet weer online gezet wordt.)