Spring naar content
Pesten & Online

Wat kun je doen als je beste vriendin online gepest wordt?

Praat met je vriendin en overtuig haar ervan dat ze er met een volwassene over praat of verwijs haar naar www.pestweb.nl, www.meldknop.nl of www.kindertelefoon.nl. Als je vriend of vriendin wordt bedreigd of als er laster of smaad in het spel is, kan ze hier aangifte van doen.

Hier is een YouTube-video ingesloten. Deze kan niet getoond worden omdat u geen cookies accepteert. U kunt de video ook bekijken op http://www.youtube.com/watch?v=jiXHPNmKkMk