Spring naar content
Politiewerk & Boetes

Hoe ziet een politierapport eruit?

Bij de politie zijn er verschillende soorten politierapporten.

Een politierapport kan een proces-verbaal zijn waarin staat wat een opsporingsambtenaar heeft opgemerkt. Ook kan het een proces­verbaal zijn van een strafbaar feit dat iemand heeft gepleegd. In een rapport staat de naam van degene die het rapport heeft opgemaakt, het korps waar diegene werkt, de rang van diegene en de plaats, dag en datum dat het rapport is opgemaakt. Een rapport wordt altijd afgesloten met de zin: Op ambtseed (of ambtsbelofte) opgemaakt te (plaats).

Wil je meer weten over een proces-verbaal? Kijk dan bij de vraag: 'Wat is een proces-verbaal?'.