Spring naar content
Politiewerk & Boetes

Hoe hoog kan het bedrag van een sanctie zijn?

Een sanctie is een straf, die door de politie of een officier van Justitie justitie gegeven kan worden.

Krijg je van de politie een bekeuring, dan is bijna altijd meteen bekend hoe hoog de boete is. Krijg je van de officier van justitie een boete, dan bepaalt de officier van justitie dat zelf. Bij het bepalen van de sanctie wordt rekening gehouden met eerdere overtredingen en jouw persoonlijke omstandigheden. Aan de hand van eventuele eerdere overtredingen beslist het OM over het bedrag van je sanctie.

Wil je meer weten over (hoogte van) boetes? Kijk dan in de online boetebase van het OM.