Spring naar content
Politiewerk & Boetes

Wanneer is iets wildplassen?

Wildplassen is plassen in het openbaar, op een plaats die daar niet voor is bedoeld, bijvoorbeeld tegen een boom, een lantaarnpaal, in een portiek enzovoorts. Dit geeft veel overlast, met name vanwege de stank. Vaak wordt wildplassen via de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) verboden en wordt het daarom door de politie beboet. In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) staan de gemeentelijke regels op het gebied van openbare orde en veiligheid. Buiten de bebouwde kom is wildplassen vaak niet strafbaar, maar dit is afhankelijk van de APV die zich vaak tot de bebouwde kom beperkt.

Hier is een YouTube-video ingesloten. Deze kan niet getoond worden omdat u geen cookies accepteert. U kunt de video ook bekijken op http://www.youtube.com/watch?v=A9CRyuzKeIk

Hier is een YouTube-video ingesloten. Deze kan niet getoond worden omdat u geen cookies accepteert. U kunt de video ook bekijken op http://www.youtube.com/watch?v=ZauUZ-giIo0