Spring naar content
Politiewerk & Boetes

Wat zijn de straffen voor het illegaal afsteken van vuurwerk en/of het buiten de gestelde tijden afsteken van vuurwerk?

Je wordt door de politie naar Halt gestuurd. Halt is een organisatie die minderjarigen een alternatieve straf (dus anders dan celstraf) oplegt, wanneer je iets fout hebt gedaan.

Bij Halt kijken ze naar je leeftijd, of je al eerder met Halt in aanraking bent geweest en naar hoe je met illegaal vuurwerk in aanraking bent gekomen. Afhankelijk daarvan krijg je een geldboete en/of leer/werkstraf.