Spring naar content
Politiewerk & Boetes

Krijg ik een strafblad voor een kleine overtreding?

Als het om een licht strafbare overtreding gaat, dan krijg je vaak een waarschuwing of een geldboete.

De politie bespreekt de overtreding met je ouders en/of meldt het bij Veilig Thuis. Als het gaat om winkeldiefstal, vuurwerk of graffiti, dan kun je naar Halt verwezen worden voor een leer- of werkopdracht. De voorwaarde is dat je het strafbare feit bekent. Vaak mag je dan na het verhoor naar huis en krijg je geen strafblad