Spring naar content
School

Wat doet de politie tegen cybercrime?

Cybercriminelen zijn moeilijk op te sporen. Ze opereren vaak over de grenzen heen en wisselen regelmatig van server. De politie werkt daarom bij de aanpak van cybercriminaliteit samen met veel organisaties in het binnen- en buitenland.

Team High Tech Crime
Er zijn speciale teams tegen high tech crime, ofwel de ingewikkeldste vormen van cybercrime. Wereldwijd werkt de Nederlandse politie in de opsporing samen met onder meer Europol, Interpol en de FBI.

Digitale recherche en Cybercrime Team
De politie in Nederland is verdeeld in tien politie-eenheden. Iedere eenheid heeft specialisten op het gebied van digitaal rechercheren. Ook heeft iedere eenheid een Cybercrime Team. Deze teams bestaan uit meerdere politiemensen die zich alleen maar bezig houden met cybercrime-onderzoeken. Zij krijgen daarbij hulp van digitale expertisebureaus.