Spring naar content
School

Met wie werkt de politie samen in de asielketen?

De politie is slechts een schakel in het web. Gelukkig zijn er andere partijen die ook een rol hebben in de asielketen.

De politie werkt samen met onder meer  gemeenten, het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V), de Koninklijke Marechaussee (KMar), de Dienst JustitiĆ«le Inrichtingen (DJI), het Openbaar Ministerie (OM), Ministerie van Veiligheid en Justitie, de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM), GGD GHOR Nederland (koepelorganisatie Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdiensten en de Geneeskundige Hulpverleningsorganisaties in de Regio) en het Leger des Heils.