Spring naar content
School

Moet een agent het melden als hij of zij geweld gebruikt heeft?

Een agent mag niet zomaar geweld gebruiken. De mate van geweld hangt af van de situatie. Als een agent geweld gebruikt heeft dan moet hij/zij dat melden aan zijn/haar leidinggevende, onmiddellijk bij terugkomst op het bureau.

Dat is in heel veel gevallen de Chef van Dienst. Elk geweldsmiddel dat gebruikt is door de politie en elke vorm van fysiek geweld, moet worden gemeld. De leidinggevende van de betrokken agent maakt dan een zogenoemd 'meldingsformulier geweldaanwending' op. Daarin staat informatie over het geweld dat is gepleegd. Dit meldingsformulier gaat naar de districtsleiding en onder verantwoordelijkheid van het sectorhoofd vindt er  een toetsing plaats of het gebruik proportioneel was. 

Hier is een YouTube-video ingesloten. Deze kan niet getoond worden omdat u geen cookies accepteert. U kunt de video ook bekijken op http://www.youtube.com/watch?v=uL6iu3ZVC48