Spring naar content
School

Ons land vangt grote aantallen vluchtelingen op. Wat is de taak van de politie?

De politie is er voor iedereen. Ongeacht geloofsovertuiging of afkomst. Wie in Nederland woont of schuilt, heeft recht op onze bescherming en moet zich aan onze regels houden.

De politie speelt vooral een rol in het ordelijke verloop van de opvang van de asielzoekers in ons land. Zij zorgt voor een goede eerste identificatie en registratie van vreemdelingen. Dit draagt bij aan het herkennen van verdachte personen. Wil je weten hoe dat in zijn werk gaat? Bekijk dan deze film. Daarnaast houdt de politie toezicht en handhaaft de openbare orde. De politie voorkomt dat spanningen in de samenleving tot problemen leiden en treedt objectief op.

Overlastgevende vluchtelingen en verdachten van migratiecriminaliteit (bijv. identiteitsfraude, documentfraude, mensenhandel, mensensmokkel en terrorisme) spoort zij op. Ook vindt de politie het belangrijk dat burgers en vluchtelingen met elkaar in gesprek gaan en stimuleert dit. Wijkagenten vangen signalen op door gesprekken met bewoners in hun wijk. Politiemensen die in de opvangcentra dienstdoen, vangen signalen op van asielzoekers die zij spreken. Daarmee kan de politie bijvoorbeeld bewonersgroepen en burgemeesters adviseren, of collega's van de recherche op een spoor zetten.