Spring naar content
Vuurwerk

Welke categorieën vuurwerk zijn er?

We spreken in Nederland over consumentenvuurwerk en professioneel vuurwerk. Dit is onderverdeeld in categorieën om de oplopende gevaarrisico’s goed te kunnen aangeven. Er zijn vier categorieën vuurwerk, ingedeeld naar hoe hoog het gevarenrisico is.

Consumentenvuurwerk:

  • Categorie F1: vuurwerk met zeer weinig gevaar (voorheen fop- en schertsvuurwerk)
  • Categorie F2 : vuurwerk met weinig gevaar (geschikt voor particulier gebruik)

Professioneel vuurwerk:

  • Categorie F3: vuurwerk met middelmatig gevaar 
  • Categorie F4: vuurwerk dat veel gevaar oplevert