Spring naar content
Wapens

Mag ik een 3D-wapen printen of hebben?

Nee, je mag geen 3D-wapen printen of hebben.

Nederland heeft een wapenwet die verbiedt om wapens te bezitten zonder vergunning. Ook nep-wapens, die er redelijk echt uitzien, zijn verboden. Een 3D-wapen is een vuurwapen volgens het Nederlands wetboek: 'Een vuurwapen is een voorwerp bestemd of geschikt om projectielen of stoffen door een loop af te schieten, waarvan de werking berust op het teweegbrengen van een scheikundige ontploffing of een andere scheikundige reactie'. Ook als je er iemand mee kunt bedreigen is het verboden.

Verder staat in het wetboek dat het verboden is een wapen te maken, om te bouwen, voor anderen te herstellen, door te geven, te hebben of te dragen.