Spring naar content
Toegankelijkheid

Toegankelijkheid

De politie wil dat iedereen deze website kan gebruiken. Zover is het nog niet. De politie werkt voortdurend aan verbetering van de website. 

Wat is een toegankelijke website?

Een toegankelijke website is voor alle doelgroepen beter te gebruiken. Daarom is in het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid bepaald dat overheidssites moeten voldoen aan toegankelijkheidseisen zoals vastgelegd in de Europese richtlijn en internationale standaard EN 301 549/WCAG 2.1 en daarover verantwoordelijkheid moeten afleggen in een gepubliceerde toegankelijkheidsverklaring.

Borgen van toegankelijkheid

In november 2018 heeft de politie onderzoek laten doen door Stichting Accessibility naar de toegankelijkheid van vraaghetdepolitie.nl. Er zijn in de afgelopen twee jaar verbeteringen doorgevoerd. Het werk is nog niet klaar. Dit jaar wordt opnieuw onderzoek uitgevoerd om de voortgang te meten.
De politie werkt steeds aan verbetering van de toegankelijkheid van Politie.nl door diverse maatregelen:

  • Toegankelijkheid is onderdeel van de manier waarop vraaghetdepolitie.nl wordt gemaakt. Sinds de eerste bouwwerkzaamheden in 2013 tot aan de dag van vandaag wordt rekening gehouden met toegankelijkheid in het ontwerp-, bouw- en redactionele proces van deze website.
  • Gebruikersonderzoek is onderdeel van de manier waarop deze website wordt gemaakt. Nieuwe onderdelen van de website worden vooraf, tijdens en achteraf getoetst op gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid. 
  • In het productieproces zijn zowel collega’s als ingehuurde experts actief met kennis op het gebied van toegankelijkheid.
  • Redacteuren die voor vraaghedepolitie.nl schrijven, worden getraind in het schrijven van begrijpelijk Nederlands.

Problemen met toegankelijkheid melden

Loop je tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heb je een vraag of opmerking over de toegankelijkheid van onze website? Neem dan contact op via toegankelijkheid@politie.nl.