Spring naar content
Drank & Drugs

Wat zijn de regels rondom drugsgebruik en -bezit?

In Nederland is het voor iedereen verboden om drugs te hebben. Als je jonger bent dan 18 jaar is het bezitten en verkopen van drugs strafbaar. Dus ook het kopen en bezitten van softdrugs is strafbaar.

Er is een uitzondering gemaakt voor mensen die ouder zijn dan 18 jaar. Bij hen wordt een oogje dichtgeknepen als zij een kleine hoeveelheid softdrugs bij zich hebben. Maar alleen voor eigen gebruik (maximaal 5 gram). Alleen coffeeshops mogen aan personen boven de 18 jaar maximaal 5 gram softdrugs per dag verkopen. Softdrugs is illegaal maar wordt gedoogd als je ouder dan 18 jaar bent. Gedoogd wil zeggen: niet altijd actief opgespoord en vervolgd door het Openbaar Ministerie.

drugs

Harddrugs

Harddrugs (XTC, cocaïne, heroïne etc.) bezitten, verhandelen, verkopen of maken is geheel verboden. Het is niet strafbaar om harddrugs te gebruiken.

Opiumwet

Alle regels en straffen die te maken hebben met drugs staan in de Opiumwet. Daarin staat ook het verschil tussen hard- en softdrugs. De regels voor drugs in Nederland hangen samen met afspraken die gelden voor de wereld. Kijk hier voor meer regels omtrent de Opiumwet.

Test je kennis over drugs

Je kennis testen over drugs? Doe dan eens de drugstest. Open snel de PDF.