Spring naar content
Nieuws

Ik kan niet slapen: Dwight schudt Nederland wakker over seksuele uitbuiting

Wijkagent Dwight werkt al veertien jaar bij de politie en heeft in die tijd verschrikkelijke dingen gezien. Eén van de onderwerpen waar de politie, met Dwight als boegbeeld, meer bewustwording voor wil creëren is het thema seksuele uitbuiting. Daarom sloegen de politie, hulporganisatie Pretty Woman en Stichting JoU (Jongerenwerk Utrecht) de handen ineen. De uitkomst: een aangrijpende en confronterende videoclip over Aisha, slachtoffer van een loverboy. De clip is op 23 augustus online gegaan.

Jaarlijks worden naar schatting 200 tot 300 meisjes slachtoffer van een loverboy (cijfers CoMensha). Waarschijnlijk zijn het er veel meer. Ook jongens hebben te maken met seksuele uitbuiting. Loverboys ronselen hun slachtoffers veelal via internet of sociale media. Meisjes worden ingepalmd, losgeweekt van hun familie en vrienden, bedreigd en misbruikt.

Hulpverleners, ouders, docenten, opvoeders zien niet altijd wat er speelt. Zij herkennen de signalen niet. Er is bij slachtoffers veel schaamte. Dit maakt onder andere dat slachtoffers geen aangifte doen. Ze denken dat het hun eigen schuld is, terwijl zij opzettelijk misleid en gemanipuleerd zijn.  Ook kan een slachtoffer bang zijn voor de dader(s).  Het vergt veel moed, energie en begrip van naasten om na uitbuiting aangifte te doen.

Kelderbox

In de clip over Aisha zie je wat je als wijkagent, jongerenwerker of hulpverlener kunt aantreffen: ontreddering, vernedering, meisjes in een kelderbox. Na zo’n dag kun je niet slapen en wil je anderen wakker schudden. Daarom is deze clip er nu, in samenwerking met rapper Rocks (THC). Dwight: “Ik heb gezien wat seksuele uitbuiting betekent voor slachtoffers en hun omgeving. Dat raakt me enorm.“ Als wijkagent in Kanaleneiland maakte Dwight van van de Vijver met kunstenaars uit de wijk een clip over etnisch profileren, die viral ging en landelijk het nieuws haalde.

Signaleren

Voor de clip over seksuele uitbuiting werkte Dwight samen met Pretty Woman, een Utrechtse organisatie voor hulpverlening bij seksualiteit en misbruikrelaties. “Wij willen vooral overbrengen hoe je dit kunt signaleren en waar je in Nederland terecht kunt,” zegt Jacqueline Kleijer, hulpverleenster bij Pretty Woman. “Naasten en zelfs professionals herkennen vaak de signalen van het inpalmen en de uitbuiting niet. Het is ongelooflijk belangrijk om jongeren echt te zien, zodat signalen ook helder zijn. Goed dat we op deze manier seksuele uitbuiting, het signaleren daarvan en gepaste hulp onder de aandacht kunnen brengen.”

Hier is een YouTube-video ingesloten. Deze kan niet getoond worden omdat u geen cookies accepteert. U kunt de video ook bekijken op http://www.youtube.com/watch?v=qGEgLUsiQu0