Spring naar content
Politiewerk & Boetes

Wat is etnisch profileren?

Van ‘etnisch profileren’ is sprake indien de controle uitsluitend of in overwegende mate is gebaseerd op etnische of religieuze kenmerken’ (Hoge Raad, 1 november 2016).

Etnisch profileren is in strijd met Artikel 1 van de Grondwet (iedereen wordt in gelijke gevallen gelijk behandeld) en de kernwaarden van de politie. Wij willen een politie zijn van een ieder en staan voor de gelijkwaardigheid en veiligheid van alle Nederlanders. Ook de politie mag niet iemand controleren op basis van zijn huidskleur of herkomst.