Spring naar content
Politiewerk & Boetes

Wat doet de politie aan overlast?

Vaak krijgt de politie meldingen van buurtbewoners en bekijkt deze in de buurt of er overlast is. De politie praat dan met alle partijen: de buurtbewoners én de veroorzakers, degenen die zorgen voor de overlast. Met de veroorzakers gaat de politie op zoek naar een oplossing om de klachten te verminderen. Met de melders bespreekt de politie dat iedereen recht heeft om op straat te hangen, maar je moet natuurlijk wel rekening met elkaar houden.

Op zoek naar een oplossing voor overlast

Samen met de gemeente kijkt de politie naar de meldingen. Bij meerdere klachten over een locatie of groep mensen zoeken ze naar een oplossing. Bijvoorbeeld een hangplek op een andere plek in de buurt of een gesprek met alle partijen onder begeleiding van een jongerenwerker en de wijkagent. Wanneer een bepaalde groep voor overlast blijft zorgen, maakt de politie een proces-verbaal op en dat leggen ze voor aan de officier van justitie of de rechter.

Ben jij degene die overlast veroorzaakt?

Als je een wet of (gemeentelijke) regel overtreedt, word je doorverwezen naar Halt. Je houdt er dan geen strafblad aan over. Wil je niet naar Halt, dan krijg je een bekeuring. De hoogte van de bekeuring hangt af van de overtreding. Bij vernielingen krijg je geen bekeuring omdat het een misdrijf is.

Je wordt dan naar Halt gestuurd. Als je dat niet wilt, wordt het proces-verbaal besproken en krijg je een straf. Voor alcohol drinken op straat krijg je een bekeuring. Bovendien worden je ouders op de hoogte gebracht. Als een groep zich crimineel gedraagt, gaat de politie de zaak aanpakken en voorleggen aan de officier van justitie.

Bekijk de boetebase van het Openbaar Ministerie (OM) voor meer informatie over boetes.