Spring naar content
School

Hoe lang bestaat de politie eigenlijk?

In de Middeleeuwen begon Nederland al met het oprichten van een soort politie, maar Napoleon maakte een beter begin met een politiemacht. Na het vertrek van Napoleon, besloot Nederland de politie écht op te richten. Steden konden geld vrijmaken voor een schout.

Gemeenten voor een veldwachter. De kwaliteit van deze veldwachters liet vaak te wensen over. Ze konden niet lezen of schrijven. Een groot lichaam in een uniform moest voldoende zijn om ervoor te zorgen dat mensen niets verkeerds deden. Dat is tegenwoordig heel anders.