Spring naar content
School

Wat is het Openbaar Ministerie?

Mensen die worden verdacht van het plegen van een strafbaar feit, krijgen met het Openbaar Ministerie (OM) te maken.

Het OM is de enige instantie in Nederland die verdachten voor de strafrechter kan brengen. Het OM zorgt ervoor dat strafbare feiten worden opgespoord en vervolgd. Daarvoor werkt het OM samen met de politie en andere opsporingsdiensten. Bij het OM werken officieren van justitie en die leidt het opsporingsonderzoek. Het OM zorgt er ook voor dat het vonnis of de uitspraak van de rechter goed wordt uitgevoerd. Dus dat boetes worden betaald, gevangenisstraffen worden uitgezeten en taakstraffen goed worden uitgevoerd. Samen met de rechters is het OM onderdeel van de rechterlijke macht.